Styrelsen / Hallitus 2024

Svenska Kristliga Föreningen Av Unga Män i Helsingfors r.f.

Ordförande / Puheenjohtaja 

Matti Haukka

Viceordförande / Varapuheenjohtaja

Kim Kristian Wilander

Ledamöter / Jäsenet

Joel Gräfnings

Pekka Hyvönen

Jarmo Jaatela

Timo Nevalainen

Suppleanter / Varajäsenet

Janne Jaatela

Sampo Säilä

KFUM’s Valmötet den 26.10. valdes styrelsen för år 2024. Till ordförande valdes Matti Haukka och viceordförande Kim Wilander

Som styrelsemedlemmar för perioden 2024–2025 valdes Joel Gräflings och Jarmo Jaatela. 

Som suppleanter valdes Janne Jaatela och Sampo Säilä..

Pekka Hyvönen och Timo Nevalainen fortsätter sitt mandat i styrelsen 2024.

KFUMin vaalikokouksessa 26.10. valittiin vuodelle 2024 yhdistyksen puheenjohtajaksi Matti Haukka ja varapuheenjohtajaksi Kim Kristian Wilander

Kaudelle 2024-2025 varsinaisiksi jäseniksi valittiin Joel Gräfnings och Jarmo Jaatela. 

Varajäseniksi valittiin Janne Jaatela ja Sampo Säilä. 

Hallituksessa jatkavat Pekka Hyvönen ja Timo Nevalainen.