Välkommen

till vår förenings hemsida.

Föreningen är medlem av Suomen YMCA

Medlemssidor

Medlemssidor är endast för medlemmar som kan logga in med sitt eget användarnamn. Genom sidorna kan medlemmarna också uppdatera sin egen medlemsinformation.

Registrera dig för medlemssidor. Information/regler i bifogade bilaga.

Tervetuloa 

yhdistyksemme kotisivulle.

Yhdistyksemme on Suomen YMCA:n jäsen

Jäsensivut

Jäsensivut ovat ainoastaan jäsenille tarkoitettu ja sinne kirjaudutaan omilla tunnuksilla. Sivujen kautta jäsenet voivat myös päivittää omia jäsentietojaan.

Rekisteröidy jäsensivujen käyttäjäksi. Ohje alla olevassa liitteessä.