Stiftelsen för Hjalte Karlssons minne 

Styrelsen för Hjalte Karlssons stiftelse

Ordförande Ulf Kurtén
Viceordförande Kim Kristian Wilander
Medlemmar
Thomas Rosenqvist
Pekka Hyvönen
Jarmo Jaatela

STIPENDIEFONDEN

Bakgunden till att Svenska KFUM i i Helsingfors r.f. har en stipendiefond är att under kriget avled en yngling Hjalte Karlsson för vilken det reserverats medel för hans studier. Direktör Oskar Tiderman hade förbundigt sig att bekosta Hjalte Karlssons utbildning till ingenjör. Men därav blev det alltså intet då Hjalte stupade år 1942. Djupt rörd av förlusten donerade Oskar Tiderman till KFUM en summa som utgjorde grunden till en stipendiefond. Vidare skapades statuter som än idag i form av stadgar utgör rättesnöret för verksamheten.

År 1974 omändrades alltså KFUM:s stipendiefond till en egen separat stiftelse med en oberoende styrelse. KFUM:s styrelse har dock en mycket central ställning då det gäller adminstrationen av Stiftelsen Hjalte Karlssons minne r.s. Många år var instiftaren Oskar Tidersmans adoptivson direktör Jarl Tiderman och pol.kand. Carl-Axel Palmgren, som genom sin far var nära vän till instiftaren, ordföranden för stiftelsen.

Stiftelsen har under åren utdelat ett hundratal stipendier av vilka en del har fått flere stipendier dock maximalt tre stycken. Storleken på stipendierna fastställes årligen av styrelsen och har de senaste åren rört sig om 500 euro.

Stiftelsen stadgar ändrades år 2019 för att bättre motsvara nuläget. Stiftelsen företräds av en styrelse bestående av fem av Svenska KFUM i Helsingfors r.f.s styrelse utsedda medlemmar.